Български златарски центрове

Марков, Николай – Образи от чипровското златарство (XVI-XVII в.), София, 2017, с. 6-7;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 27-31; 46-49; 64-67;

Сотиров, Иван – Чипровска златарска школа, София, 1984, с. 22;