Тодорова, Елена Бижуто катознак и символ. София, 2020, с. 47, (фиг. 31), Вечерна рокля с вградено колие;

Кооперация “Сувенири и бижутерия”, гр. Берковица – модели, ползвани до 90-те год. на XX в., когато кооперацията преустановява дейността си.

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 125-128;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976

 • с. 296 (фиг. 248) – Чаша за причастие, декорирана с емайл и цветни камъни. Вътре позлатена. Притежание на Бачковския манастир. София, музей;
 • с. 299 (фиг. 253-255) – Чаша за причастие, покрита с филигран. Яката й е украсена с ивица от гранули, сребро и позлата. Троянски манастир;
 • с. 300 (фиг. 256) – Чаша за причастие, украсена с филигран, сребро. Попово, църква;
 • с. 300 (фиг. 257) – Чаша за причастие с форма на разтворен цвят. Сребро, позлата, емайл, цветни камъни. Бачковски манастир, музея;
 • с. 301 (фиг. 261) – Чаша за причастие, фина филигранна работа, сребро, 1827, Пловдив, църква “Св. Кеворк”;
 • с. 301 (фиг. 262) – Чаша за причастие с по-ново художествено звучене. Сребро и позлата, края на XVIII в., Рилски манастир, музея;
 • с. 302 (фиг. 263) – Чаша за причастие, стил готика, Пловдив, църква “Св. Харалампий”;
 • с. 302 (фиг. 264) – съд за светена вода от 1735 г. Сребро, позлата, емайл, гранулация, Бачковски манастир, музея;
 • с. 305 (фиг. 268) – Чаша за причастие, покрита с фиигран. Сребро, 1892, Пловдив, Етнографски музей;
 • (фиг. 273) – Теплота, принадлежаща на Бачковския манастир, 1678. Посребрена мед, емайли и гранулация. София, църковен музей;
 • (фиг. 274) – Теплота, работена през 1671 в Пловдив, Бачковски манастир, музея.

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 128 – 129 (текстовете за Ритуални и църковни съдове и за Църковни диксоси);

Марков, Николай – Образи от чипровското златарство (XVI-XVII в.), София, 2017, фиг. с. 9 Проскомидиен диксос;

Сотиров, Иван – Чипровска златарска школа. София, 1984, с. 41-82;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976;

 • (фиг. 119) – Артофорий – съд за сухо причастие с оригинална шестостенна форма и орнаментика в ориенталски стил. Сребро, позлата, емайл, цветни камъни. Притежание на Бачковския манастир. София, Църковен музей;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 124-125;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976

 • с. 279 (фиг. 211-212) – Престолен филигранен кръст, украсен с гранули и цветни камъни, сребро. Шумен, църква Възнесение Христово;
 • с. 280-281 (фиг. 213-215) – Престолен филигранен кръст, украсен с гранули и скъпи камъни, сребро. първата половина на XIX в.. Разград, църква “св. Николай Мирликийски”;
 • с.283 (фиг. 217-218) – Престолен филигранен кръст, сребро и позлата, Троянски манастир;
 • с. 284 (фиг. 219-221) – Престолен филигранен кръст, украсен с гранули и цветни камъни, сребро. София, Църковен музей;
 • с. 224-225 (фиг. 114-116) – Дарохранителница във форма на църковна сграда;
 • с. 226 (фиг. 118) – Мощехранителница, забележително майсторство, подарена на Бачковския манастир през 1732, Сребро филигран, емайли и цветни камъни. Бачковския манастир, музея.

Произведенията на ювелирното изкуство отразяат културното равнище и вкусовете на обществото – естетическия вкус, улитарни потребности и художествената култура на хората от различните епохи.

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 21; 61-62;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976;

 • (фиг. 86-87 ) – обков на евангелие от 1696, принадлежало на Търновската митрополия. чтекстът му е печатан във Венеция 1614. Сребро, позлата, емайл, цветни камъни, София, Църковен музей;
 • с. 159 (фиг. 31) – обков на евангелие, сребро , бронз, емайл, цветни камъни. 1686, Бачковски манастир, музея;
 • с. 160 (фиг. 32-34) – обков на евангелие, оформено като кутия, сребро, позлата, емайл, цветни камъни, Подарено през 1701 на Бачковски манастир, София, Църковен музей;
 • с. 162 (фиг. 35) – обков на евангелие, оформено като кутия, сребро, позлата, емайл, цветни камъни, Подарено през 1731 на Бачковски манастир, музея;

Сотиров, Иван – Чипровска златарска школа. София, 1984, с. 27-40, изображения;

Марков, Николай – Образи от чипровското златарство (XVI-XVII в.), София, 2017, с. 6-7;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 27-31; 46-49; 64-67;

Сотиров, Иван – Чипровска златарска школа, София, 1984, с. 22;

Чаушев, Павлин Метални накити и украшеня от северна България (втора половина на XIX – средата на XX в.), Велико Търново, 2020, с. 39-40;

Цветкова, Надежда Пафти с филигранна украса // Пафти от български музей – РИМ Русе, 2015, с. 98-99;

Думанов, Боян Късноантично ювелирство в диоцезите Тракия и Дакия, София, 2012, с. 66-69;

Друмев, Димитър Златарското изкуство, София, 1976, с. 15;

Друмев, Димитър Златарското изкуство, София, 1976, с. 56-59;

Друмев, Димитър Златарското изкуство, София, 1976, с. 71-83.