Филигранна техника

Чаушев, Павлин Метални накити и украшеня от северна България (втора половина на XIX – средата на XX в.), Велико Търново, 2020, с. 39-40;

Цветкова, Надежда Пафти с филигранна украса // Пафти от български музей – РИМ Русе, 2015, с. 98-99;

Думанов, Боян Късноантично ювелирство в диоцезите Тракия и Дакия, София, 2012, с. 66-69;

Друмев, Димитър Златарското изкуство, София, 1976, с. 15;

Друмев, Димитър Златарското изкуство, София, 1976, с. 56-59;

Друмев, Димитър Златарското изкуство, София, 1976, с. 71-83.