Филигранни връзки на Горан Ристович-Покимица

Изложба „Филигранни връзки“ на Горан Ристович-Покимица в музей „Възраждане и Учредително събрание“

Експозицията включва 32 предмета – икони и църковна утвар, изработени от ювелира Горан Ристович-Покимица от сръбския град Кралево. Изложбата „Филигранни връзки“ се организира от Регионалния исторически музей и е част от инициативите за установяване на партньорство между културни институти от Велико Търоново и Кралево, и предстоящо побратимяване на двата града.

Роденият през 1965 г. творец е учил арабски език и литература във Факултета по филология в Белград. Запленен от красотата на филиграна, започва да изучава старите техники и църковното златарство и се превръща в най-добрия ювелир, работещ с тази техника в съседна Сърбия. Изложбата му във Велико Търново е първото му представяне пред българска публика.

Повече информация за Горан Ристович-Покимица можете да намерите на http://www.pokimica.com/

Източник

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *