Образци филигранно изкуство в България – Обкови на евангелия

Произведенията на ювелирното изкуство отразяат културното равнище и вкусовете на обществото – естетическия вкус, улитарни потребности и художествената култура на хората от различните епохи.

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976, с. 21; 61-62;

Друмев, Димитър – Златарското изкуство, София, 1976;

  • (фиг. 86-87 ) – обков на евангелие от 1696, принадлежало на Търновската митрополия. чтекстът му е печатан във Венеция 1614. Сребро, позлата, емайл, цветни камъни, София, Църковен музей;
  • с. 159 (фиг. 31) – обков на евангелие, сребро , бронз, емайл, цветни камъни. 1686, Бачковски манастир, музея;
  • с. 160 (фиг. 32-34) – обков на евангелие, оформено като кутия, сребро, позлата, емайл, цветни камъни, Подарено през 1701 на Бачковски манастир, София, Църковен музей;
  • с. 162 (фиг. 35) – обков на евангелие, оформено като кутия, сребро, позлата, емайл, цветни камъни, Подарено през 1731 на Бачковски манастир, музея;

Сотиров, Иван – Чипровска златарска школа. София, 1984, с. 27-40, изображения;